Previous Home Next

120925 Autumn in the Gibbston Valley 4030

Autumn in Gibbston Valley, 2012, oil, 40 x 30cm,
NZ$1500 sold